Voor verschillende projecten reken ik verschillende tarieven. Mijn standaard tarief is € 85,- per uur (ex. btw) voor vormgevingsopdrachten. Verder heb ik basispakketten voor websitebouw. De prijzen hiervoor zijn een indicatie. Alle prijzen zijn exclusief btw. Voor een gespecificeerde offerte kunt u contact opnemen.

Websites
– kleine website = € 750,-
– uitgebreide website = € 1550,-

Met een kleine website wordt een wordpress website bedoeld zonder ingewikkelde (en tijdrovende) plug-ins. Denk aan een portfolio website of een persoonlijke pagina. Om gebruik te kunnen maken van dit pakket dient het domein reeds werkend te zijn en WordPress dient er al op te draaien. Alle teksten dienen reeds af te zijn en de afbeeldingen direct aanleverbaar.

Met een uitgebreide website wordt een website bedoeld die óf in overleg met mij ontworpen wordt óf die gebruikt maakt van sociale media plugins, een forum of andersoortige extra’s.

Let op! Het integreren van een webwinkel is tijdrovend en hiervoor reken ik € 250,- extra.

Services (per jaar)
– klein onderhoud = € 270,-
– groot onderhoud = € 520,-
– redactioneel pakket = € 1040,-

Servicepakketten zijn services die ik bestaande en nieuwe klanten aanbied. Onderhoudspakketten worden afgesloten voor de duur van een jaar en betaald bij ingang van het abonnement. Deze loopt dan door tot de datum van factureren in het volgende kalenderjaar. Het redactioneel pakket kan in termijnen betaald worden (€ 260 per kwartaal) en wordt per jaar verlengd.

Een klein onderhoudspakket is voor hen die geen omkijken willen hebben naar hun website. Ik zorg dat de website altijd up-to-date is en maximaal één keer per maand is het mogelijk een wijziging in de content door te laten voeren zoals een nieuw blog bericht, foto, of tekst. Vaker aanpassen? Dan een groot onderhoudspakket! Hiermee sta ik twee maal per maand tot uw beschikking.

Het redactioneel pakket is bedoeld voor websiteonderhoud; voor personen of bedrijven die wél wisselende content op hun website willen maar dit niet zelf willen doen. Bij een redactioneel pakket is het mogelijk mij de nieuwe content toe te sturen. Ik zorg dan dat deze op de website verschijnt op de daarvoor vastgestelde tijd en plaats. Dit pakket is ingeschaald op wekelijks een half uur werk.

Teksten
– volledig nieuw project = € 45,- per uur
– aanpassen/vertalen klein project = € 150,-
– aanpassen/vertalen groot project = € 250,-

Een volledig nieuw project spreekt vrijwel voor zichzelf: een nieuwe tekst voor een website, flyer, persartikel of ander geschreven medium waarbij er reeds een richting is, maar nog geen uitwerking. Heeft u een groot project zoals het opmaken van een boek? Dan is het mogelijk om een gespecificeerde offerte aan te vragen waarbij–door de hoeveelheid uren–het tarief per uur zakt. Vermeldt hierbij het volgende:

– Hoeveel pagina’s (in Microsoft Word) het project is
– Hoeveel afbeeldingen er (ongeveer) worden toegevoegd
– Welk type project het is (boek, brochure, etc.)
– In het geval van een boek: wat voor soort boek het is (literatuur, fotografie, etc.)
– Wat de deadline is
– Wat de huidige status is van het boek (volledig af, in editing, etc.)

Bij een klein project zoals het aanpassen of vertalen van een flyer, blogartikel of webtekst vraag ik € 200,-. Ga hierbij uit van maximaal 1000 woorden. Heeft u een veel kleiner project? Dan kunnen wij werken met een uurprijs.

Bij een groot project zoals het aanpassen of vertalen van alle teksten op een website, in een booklet of in een (bedrijfs)rapport vraag ik
€ 300,-. Ga hierbij uit van een woordenaantal van 1000 – 2500. Komt u hier overheen? Vraag dan een offerte aan! Deze zal gebaseerd zijn op mijn ureninschatting en uurprijs.

Bij alle offertes geldt: mochten de uren door toedoen van de klant of uitgever hoger uitvallen dan worden deze kosten doorberekend!